Psykologiske testsRIAS (Reynolds Intellectual Assessment Scala)
Testen måler gennem 6 forskellige opgavetyper såvel verbal som nonverbal intelligens samt hukommelse. Testen er meget alsidig og kan belyse færdigheder indenfor evne til at ræsonnere, analytisk tænkemåde, ordforråd, almen viden, mønstergenkendelse mm. - alt sammen forhold, der har væsentlig betydning for læring og succes i forbindelse med uddannelse og på arbejdspladsen.

 

EQ-i    (Emotional Quotient Inventory).
The Bar-On Emotional Quotient inventory (EQ-i) er en selvscoretest, der giver indsigt i hvordan du oplever dine egne emotionelle og sociale færdigheder, der spiller en væsentlig rolle i forhold til at håndtere krav og pres fra omgivelserne. Testen er empirisk velunderbygget og blev introduceret på markedet i 1997.

Testen består af 133 spørgsmål, der måler på en persons subjektive opfattelse af egen evne til at håndtere arbejdslivets og dagligdagens krav. Testen måler på, i hvilken grad du kender og accepterer dig selv samt udnytter dit potentiale, dit forhold til andre mennesker, herunder empati, din evne til at håndtere stress, din evne til at tilpasse dig samt din generelle livsindstilling.


MSCIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test)
Emotionel intelligens er essentiel for at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver.
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) er den første færdighedsbaserede test, der måler emotionel intelligens. Det vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver, der involverer emotionelle problemstillinger, i stedet for blot at spørge til, hvordan de selv vurderer deres emotionelle kompetencer.
MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning i og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler på fire facetter af emotionel intelligens: Evnen til  identificering, anvendelse, forståelse og håndtering af emotioner.
MSCEIT består af 141 opgaver, der objektivt måler emotionel intelligens og samtidig giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner.


MBTI/JTI/JBTA (typeanalyser baseret på den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer)   
Selvscoretests, der belyser den enkeltes præferencer, dvs. det, vi vælger at gøre automatisk, hvis ikke vi helt bevidst vælger noget andet. Det har stor indflydelse på kommunikation, relationer til andre, samarbejde, arbejdsmåder, og typeanalysen giver en god grundlæggende forståelse for, hvorfor vi er så forskellige, som vi er, og hvorfor samarbejdet/samværet med andre ofte volder problemer. Sidst men ikke mindst giver jeg i tilbagemeldingen også anvisninger på, hvordan vanskelighederne kan overkommes.

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) var den første på det danske marked, og den de fleste kender. Senere kom en revideret udgave, JTI (Jungs Type Indicator), der i højere grad er tilpasset nordiske forhold, og endelig JBTA (Jung Baseret Type Analyse®), som er en ny dansk udviklet personlighedsanalyse, også baseret på den schweiziske psykoanalytiker Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer.

Formålet med alle 3 varianter af analysen er at hjælpe enkeltpersoner med at identificere egne (og andres) naturlige præferencer. Begreberne i de 3 tests er stort set identiske, mens spørgsmålene varierer.

Typeanalysen bygger på 4 grundlæggende dimensioner:

  • Energidimensionen
  • Opfattedimensionen
  • Vurderedimensionen
  • Livsstilsdimensionen

 

SCL-90-R (Symptom Checklist 90-R)
En psykologisk symptom-selvrapporterings-test bestående af 90 udsagn, der kan indikere tilstande med angst, depression, hypersensivitet, tvangsmæssige handlinger og tanker, paranoide forestillinger, mm.
Testen kan anvendes i forbindelse med udredning af symptomer, hvor det findes nødvendigt hurtigere at finde den rette diagnose af hensyn til behandlingen.

 

Stresstest
Min stresstest er en symptom-selvrapporterings-test, hvor du på en skala angiver, i hvilken grad du oplever dig belastet af stress. Som stressramt kan det ofte være svært selv at vurdere, hvorvidt der er fremgang eller ej, og testen tilbydes derfor flere gange i forbindelse med behandling af stress, således at du kan følge med i din fremgang.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting