Bente Andersen-Ledet

Uddannelsesmæssig baggrund

2011 Cand.pæd.psyk.aut
1997 Proceskonsulentuddannelse, Dansk Management Form (nu Center for Ledelse).
1994 Cand.pæd.psyk., Danmarks Lærerhøjskole.
1979 Uddannelse i Erhvervsmæssig Sundhedspædagogik, Ringkjøbing Amt.
1976 Læreruddannelse fra Herning Seminarium.

Certificeringer

RIAS (Intelligens, hukommelse, læring)
EQ-i (Emotionel intelligens)
MSCEIT (Emotionel intelligens)
PAPI (personlighed og arbejdsmåder)
OPQ (personlighed og arbejdsmåder)
Problemløsning (Cubiks)MBTI (præference score/typetest)
JTI (præference score/typetest)
JBTA (præference score/typetest)


Praktisk baggrund

2011-Selvstændig klinisk psykolog.
Arbejder primært med private klienter med problemer indenfor stress, angst, livskriser, depression mm. Fra 2013 tilknyttet Nordisk Krisekorps.

1999-
Selvstændig erhvervspsykolog og indehaver af Andersen-Ledet Consulting.
Arbejder primært med udviklingsforløb på organisations- gruppe- og individplan, ledelsesudvikling samt udvikling af samspillet i ledergrupper, arbejdsgrupper, projektgrupper, mm, konflikthåndtering, coaching og personlig udvikling gennem procesarbejde.

2004-08
Business Psychologist, Coloplast A/S. Ansvarlig for leder- og medarbejderudvikling i den danske del af organisationen samt i samarbejde med Corporate HR også i den internationale del, psykologopgaver, testansvarlig.
Håndtering af processer, kvalitetssikring af eksterne konsulenter og deres arbejde i Coloplast A/S, konceptudvikling (såvel leder- som medarbejderkurser/forløb).

1996-99
Chefkonsulent i IBM’s Uddannelsescenter med arbejdsområde såvel internt i organisationen samt blandt eksterne kunder og samarbejdsrelationer.
Ansvar for leder- og medarbejderudvikling, primært eksterne kunder, herunder konceptudvikling, implementering, proceskonsulentarbejde, samt kontraktskrivning og øvrig aftaleindgåelse indenfor eget ansvarsområde.

1987-96
Viceinspektør ved Gentofte Kommunes Skolevæsen.
Ansvar for decentralt budget, skema- og daglig planlægning, pædagogisk udvikling samt personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser.

1992-95
Ungdomsskoleunderviser, Gentofte og Søllerød Kommuner.
Internationalt udvekslingsprojekt (EU-midler) samt grupper af unge med præstationsangst i forbindelse med gymnasiale eksaminer.

1993-96
Psykologiunderviser på Rigshospitalets Sygeplejeskole, herunder medvirken i omlægning af sygeplejerskeuddannelsen fra faglig til mellemakademisk uddannelse.


For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting