Metoder

Du fortjener så hurtigt som muligt at genvinde mål, retning og færdigheder til at kunne leve det liv, du ønsker. Derfor arbejder jeg systemisk og primært kognitivt, da det erfaringsmæssigt giver korte og intensive forløb.

Et typisk forløb hos mig strækker sig over 4-6 samtaler, hvilket er væsentligt kortere end ved andre metoder.

Om kognitiv terapi:

Kognitiv terapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi – er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck, henholdsvis psykolog og psykiater. Begge arbejdede inden for psykoanalysen som i tiden efter 2. verdenskrig var meget dominerende. Aaron Becks kognitiv terapi blev udviklet for forskellige psykiske lidelser som depression og angstlidelser.
Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

(Fra Wikipedia)

Om systemisk terapi:

Systemisk tænkning er en teori, som fokuserer på forståelsen af individet i relation til sig selv og i relation til omgivelserne (forstået som større eller mindre grupper af mennesker med mere eller mindre tæt tilknytning til hinanden). Individer og samfundsgrupper af alle typer betragtes som systemer, der påvirker hinanden og påvirkes af hinanden. Systemisk tænkning handler på den måde om at forstå de relationer, der er dels mellem mennesker, dels mellem systemerne. Systemisk tænkning er forsøgt omsat i arkitekturteori og har derved haft enorm indflydelse på vore kultiverede omgivelser.

(Fra Wikipedia)

Hvis du har specifikke ønsker eller spørgsmål til metoder, så kontakt mig.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting