Kompetencer

Skræddersyede forløb er mit speciale. jeg trækker ikke noget ned over hovedet på dig; min opgave er at hjælpe dig med og sikre, at de planer du har, bliver omsat til ønsket adfærd, så du bedre kan nå dine mål.

Jeg lægger vægt på at forstå din situation:

  • Hvad er dit udgangspunkt som kunde? Jeg skal kende din nuværende situation for at sikre mig det rette grundlag at arbejde på. Det kan Jeg gøre i form af en 360° spørgeskemaundersøgelse, interviews, dialog med udvalgte eller andet, som vi aftaler.
  • Hvilken effekt ønsker du som kunde at opnå? Hvad skal synligt være anderledes, når processen er færdig? Det er vigtigt at have sig et billede af fremtiden, og at vi er enige om, hvor vi skal hen.
  • Hvilke øvrige tiltag har du som kunde iværksat? I samarbejde skal vi sikre os, at mit arbejde ikke kommer til at modarbejde andre tiltag, men at det alt sammen understøtter hinanden, for at du kan få den fulde effekt.


Jeg lægger vægt på at imødekomme dine behov:

  • Jeg laver tydelige aftaler med dig om indholdet, som skal formidles, færdigheden som skal indøves og/eller holdningen som ønskes fremmet. Det hele skal stå klart for dig.
  • Jeg afpasser mine metoder, så jeg sikrer størst mulig effekt. Du lærer bedst ved selv at erfare tingene, og dine egne erfaringer sikrer dig, at du får en vedvarende effekt – og altså størst mulig rentabilitet af din investering. Metoderne skal være godkendt af dig.
  • Rammerne understøtter arbejdet og betyder meget for den effekt, du kan opnå. I praksis betyder det, at jeg skaber en ramme omkring vores samarbejde, som giver dig optimale muligheder for at tilegne dig de erkendelser, der er nødvendige for at kunne handle anderledes. Også rammerne skal vi være enige om.

 

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting