HSP

Er du perfektionist, over-samvittighedsfuld og yder du meget mere, end der forventes af dig?

Gør du dig altid umage for at undgå fejl, bliver du meget bevæget af stemninger og sanseindtryk, kunst og musik, bliver du unormalt påvirket af fysisk smerte, høje lyde og voldsomme oplevelser (også på TV)?

Svinger du mellem at være ”helt på”, at være engageret, kreativ og medlevende og i næste øjeblik have brug for at trække dig tilbage – eller fuldstændig tvivle på dit eget værd og dine kompetencer?

Synes du, at du er mere sårbar end andre, har du måske et medfødt temperament, kaldet HSP.

HSP (Highly Sensitive Persons) er en fælles betegnelse for de mennesker, der er særligt sensitive, og i følge nyere forskning gælder det mellem 15 og 20 % af alle mennesker.

Den særlige sensitivitet kan være en gave til dig, fordi du som sensitivt menneske ofte er ekstra kreativ, medfølende, dybsindig og modtagelig for indtryk, og derfor har let adgang til et følelsesrigt og meningsfyldt liv.

Men den særlige sensitivitet kan også være en hæmsko for dig, fordi du samtidig er mere sårbar end andre. Mere sårbar overfor stress, mere sårbar overfor en kronisk overstimulering og psykiske problemer, hvis du lever uden tanke for din særlige sårbarhed.

Når du lærer at forstå, anerkende og finde dine strategier til din særlige sensitivitet er det meget lettere for dig at udnytte fordelene, overvinde problemerne og skabe bedre balance i dit liv. Som sensitiv skal du lære at se og sætte pris på dine sensitive styrker og dosere dem i de rette mængder, så du ikke bliver så overvældet. Det øger din livskvalitet betydeligt i både dit privatliv og dit arbejdsliv.

Jeg arbejder både med hold af sensitive, hvor du samtidig får et netværk med andre, der har det som dig, og med dig alene, hvis du foretrækker det. Ring og lad os få en snak.

 

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting