Forløb & Priser

Dit forløb vil blive afstemt efter dig og dine behov, men du kan her læse, hvad der typisk vil ske og hvad det koster.

Indledende kontakt

Oftest foregår den første kontakt via telefon eller mail, og her kan du danne dig et umiddelbart indtryk af, om du synes jeg kunne være en passende psykolog for dig. For at den terapeutiske proces kan lykkes i fuldt omfang (og du ikke spilder dine penge) skal du kunne have tillid til mig og føle dig tryg sammen med mig. Det kan du naturligvis ikke afgøre alene gennem denne første kontakt, men du kan danne dig et indtryk.

Under den indledende kontakt kan jeg også danne mig et indtryk af dine problemer og udfordringer og derfor være forberedt til den første rigtige samtale.

Du kan ikke altid regne med at komme igennem til mig med det samme, men når du lægger besked, ringer jeg altid tilbage samme dag.

Det er naturligvis gratis at kontakte mig for en snak.

Selve de terapeutiske samtaler

Alle samtalerne er individuelle og fortrolige.

Som hovedregel varer en samtale 50 minutter og ikke længere end 75 minutter. Samtalerne finder sted med regelmæssige mellemrum, som vi aftaler. I begyndelsen kan det være en gang ugentligt, hvorefter hyppigheden trappes ned, så snart det er terapeutisk forsvarligt og overskueligt for dig med den længere tid mellem samtalerne. Det giver dig den største effekt.

Hvor mange samtaler, der er nødvendige, er individuelt, men de fleste har størst udbytte af kortere, intensive forløb (4-6 samtaler), der måske gentages efter nogle måneder eller år.

Målet med de terapeutiske samtaler er altid, at du skal kunne komme videre i dit liv på en lettere måde og på dine egne betingelser.

Prisen for samtalerne varierer afhængig af længden og problemstillingen, men en samtale på 50 minutter koster omkring 850,-, mens en samtale på 75 minutter koster omkring 1250,-.

Hvis du hører til de meget få, der har behov for flere end 6-8 samtaler, kan vi aftale anden pris.

Vi afregner enten kontant efter hver samtale eller – efter forudgående aftale – på faktura tilsendt dig f.eks. hver måned.

Da jeg er autoriseret psykolog er der mulighed for gennem medlemskab af Sygeforsikringen Danmark at opnå tilskud til psykologbehandling. Du kan læse nærmere om betingelser og tilskuddenes størrelse på www.sygeforsikring.dk eller du kan sende forespørgsler til Sygeforsikringen Danmark på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Ligeledes er der mulighed for gennem mange arbejdsgiverbetalte og/eller private forsikringsordninger at kunne opnå tilskud til eller fuld dækket betaling for psykologbehandlingen. Jeg anbefaler dig at undersøge dette nærmere hos dit eget forsikringsselskab, da der findes flere forskellige ordninger og kravene for at kunne opnå tilskud er forskellige. De fleste forsikringsselskaber afregner direkte med mig, sådan at du ikke skal lægge pengene ud først.

Du skal være opmærksom på, at jeg ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring (et såkaldt ydernummer), så du kan ikke opnå lavere priser ved hjælp af en lægehenvisning.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting