Fokus

Jeg udvikler både viden, færdigheder og holdninger. Hvor tyngden skal ligge afhænger af den effekt, du som kunde gerne vil opnå.

Uden færdigheder til at omsætte viden til handling, nytter viden ikke meget. Færdighed uden viden bag bliver mekanisk. Handling uden viden eller holdning er meningsløs. Og hverken viden eller færdigheder flytter på noget som helst, hvis ikke der bagved er en holdning og en vilje til at lykkes. Tingene hænger uhjælpeligt sammen, og derfor arbejder jeg med alle tre dele.

 

Hvad enten målgruppen er en hel virksomhed, en mindre gruppe/afdeling eller enkeltpersoner, har jeg i mit arbejde altid fokus på den enkeltes behov, for enhver gruppe består af individer, og det er individerne tilsammen, der gør gruppen/afdelingen eller virksomheden stærk.

En vigtig del af dette fokus er den enkeltes samspil med andre.

Relationer får stigende betydning på alle arbejdspladser. Det er ikke længere forbeholdt de få at have kontakt til kunder, kolleger og andre. Hvordan du evner at etablere, vedligeholde samt om fornødent at genforhandle relationer er derfor et vigtigt fokusområde for mig (og dig).

 

Verden forandrer sig stadigt hurtigere og arbejdsforholdene bliver stadigt mere komplekse. Den rutine, du med sindsro kunne anvende for få år siden, er helt sikkert knap så anvendelig i dag. De håndbøger, du for få år siden læste om ledelse, er skrevet i en anden kontekst, som nu er mere eller mindre historie. Det bliver med andre ord sværere og sværere at dygtiggøre sig ved at kigge tilbage på andres erfaringer, som ofte er gjort i en helt anden sammenhæng og under helt andre vilkår.

 

Det moderne arbejdsmenneske må hente sine ressourcer indefra og i langt højere grad end før kunne anvende sin emotionelle intelligens. I mit arbejde kan jeg derfor gå tæt på dig på det personlige plan, men gør det altid i respekt for dig som person og for dine grænser. Jeg har fokus på dit velbefindende, og jeg tror ikke på skærsilds tanken om at man skal grusomt meget ondt igennem, før det kan blive godt.

For at handle anderledes, må man tænke anderledes om tingene. Og for at kunne tænke anderledes, må der tilføres ny viden, nye erkendelser.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting
Joomla Templates designed by Joomla Hosting